Safely bouncing back together

“Sa ngayon, pangamba at pagdududa ang pumipigil sa ating ibalik ang dating buhay. Pero aangat tayong muli, dahil may isang bagay na hindi kayang kunin ng COVID sa atin. Ito ang ating pagiging matibay at determinado.” Impactful, encouraging, and deeply needed. These are some of the most common responses you will see in the “Ingat... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: